Justu z zaawansowanej lini krwi
Data Temat
2008-01-19 19:46 Keiten
2008-01-19 19:44 Hakke Rokujuuyonshou
2008-01-19 19:42 Jyuken
2008-01-19 19:41 Tsukiyomi
2008-01-19 19:39 Yamagi no Mai
2008-01-19 19:38 Tsubaki no mai
2008-01-19 19:37 Tessenka no Mai
2008-01-19 19:11 Karamatsu no Mai
2008-01-19 19:09 Teshi Sendan
2008-01-19 19:08 Hana
2008-01-19 19:05 Hakke Hyakunijuuhachishou
2008-01-19 19:03 Harichakra
2008-01-19 19:02 Hakke Kuushou
2008-01-19 19:01 Hakke Hasengeki
2008-01-19 18:59 Susanoo
2008-01-19 18:16 Magen: Keyiten Chiten (lustra odbicia nieba i ziemi)
2008-01-19 18:12 Acion Shendan HOKOTSU HENKE
2008-01-19 18:09 Varmatsu no mai HOKKOTSU HENKE
2008-01-19 18:06 Susamaratsu SHARINGAN
2008-01-19 18:05 Sharingan Soufuusha Sannotachi
2008-01-19 18:03 Amaterasu Gokano no jutsu